BIURO KSIĘGOWE
STRONA GŁÓWNA OFERTA DOŚWIADCZENIE KONTAKT
• Oferta
    Biuro Rachunkowe oferuje kompleksową obsługę w zakresie:

Ksiąg rachunkowych

Opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
Dekretowanie dokumentów i zapisy na kontach
Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja
Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku VAT
Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatków PIT, CIT, VAT
Sprządzanie i wysyłanie e-Deklaracji
Sporządzanie sprawozdań GUS
Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami
Monitorowanie poziomu należności i zobowiązań (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe)
Kontrola zobowiązań w kontekście podatkowym
Prowadzenie ewidencji dla rozliczeń pojazdów samochodowych
Opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
Sporządzane sprawozdań finansowych
Nadzoru i doradztwa księgowego

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja
Prowadzenie ewidencji dla rozliczeń pojazdów samochodowych
Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy właścicieli
Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
Sporządzanie i wysyłanie e-Deklaracji
Obsługa w zakresie ZUS właścicieli
Nadzoru i doradztwa księgowego

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT
Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
Sporządzanie i wysyłanie e-Deklaracji
Sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Karty podatkowej

Sporządzenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej
Dla czynnych podatników podatku VAT prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku VAT
Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
Sporządzanie i wysyłanie e-Deklaracji

Ewidencji VAT dla rolników

Kadr i płac

Informowanie pracodawców o obowiązku badań lekarskich pracowników i ich przeszkolenia w zakresie BHP i pPoż
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Sporządzanie list płac
Kart wynagrodzeń pracowników
Ewidencji zatrudnienia
Deklaracji podatkowych PIT 11, PIT 4
Deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe dopasowywane są do każdego klienta indywidualnie. Ceny usług będących w ofercie biura ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia Biura są m.in.:

forma prowadzonej działalności oraz opodatkowania,
wybór sposobu prowadzenia ewidencji księgowej,
liczba dokumentów, pracowników bądź ilość właścicieli firmy
wymagana ilość raportów i zestawień.


Oferujemy możliwość odbioru dokumentów od klienta bez konieczności osobistych wizyt w biurze. Istnieje możliwość wysyłki dokumentów drogą elektroniczną.


Ważne terminy dla Przedsiębiorcy!
Do 7-go każdego dnia miesiąca rozliczają się podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej
Do 10-tego każdego dnia miesiąca, należy dokonać wpłaty składek do ZUS - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, dokonać zgłoszenia INTRASTAT
Do 15-tego każdego dnia miesiąc należy dokonać wpłaty ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki tylko za siebie), złożyć VAT-UE
Do 20-tego każdego dnia miesiąca, należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych o których mowa w art. 41 ustawy o pdof., wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacić ryczałt od przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego, dokonać wpłaty na PFRON
Do 25-tego każdego dnia miesiąca należy złożyć miesięczną deklarację VAT 7 oraz dokonać wpłaty podatku VAT należnego
Do 20 stycznia należy złożyć zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania
Do 31 stycznia roku za rok ubiegły: PIT-16A, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR
Do końca lutego za rok ubiegły: PIT-11, PIT-40
Do 31 marca za rok ubiegły CIT-8
Do 30 kwietnia za rok ubiegły PIT-36/36L, PIT-37

  Ι   STRONA GŁÓWNA  Ι   OFERTA  Ι   DOŚWIADCZENIE  Ι   KONTAKT   Ι  

   Copyright © 2019  BIURO RACHUNKOWE Waldemar Klucznik  by Viq        Gość IP: 34.203.245.76  

Mapa Strony